Perlaksanaan Hukuman Kepada Pesalah Mesti Dapat Keizinan Pemerintah


Cetak  
Wallahu a'lam