SDI 1285: Faraid untuk bapa, ibu, seorang anak lelaki dan dua orang anak perempuan

Soalan: 

Ustaz, merujuk soalan SDI 1285, jika isteri telah diceraikan dan bahagian isteri 1/8 itu tiada, bagaimana cara membahagikan bahagian ibu, bapa, seorang anak lelaki dan dua orang anak perempuan?

Jawapan: 

Bahagikan harta yang ditinggalkan oleh ayah yang meninggal itu kepada enam (6) bahagian. Setelah itu;

Bapa ambil satu bahagian.

Ibu ambil satu bahagian.

Anak lelaki yang seorang ambil dua bahagian.

Setiap seorang anak perempuan ambil satu bahagian. 

 


Cetak  
Wallahu a'lam