SDI 0837: Had Keuntungan Perniagaan

 
Soalan: 
 
Adakah termasuk dari hak peniaga dalam menentukan kadar keuntungan barang jualan sesuka hatinya? Ataupun peniaga sebenarnya tidak boleh mengambil keuntungan lebih daripada 1/3 daripada harga barang jualan sebagai keuntungan sepertimana yang tersebar di kalangan orang ramai?
 
Jawapan:
 
Kesatuan Fiqh Islam Antarabangsa yang merupakan sebahagian dari Liga Persidangan Islam telah menyelidik permasaalahan ini dalam persidangannya yang kelima, dan telah memutuskan tidak ada had tertinggi untuk keuntungan, dan perkara ini berbalik kepada keredhaan antara peniaga dan pembeli (yang berakad jual beli) dengan syarat akad jual beli itu bebas dari penipuan dan tipu muslihat. Adapun jika bertimbangrasa (tidak mengambil keuntungan yang terlampau tinggi) kepada pengguna, maka ia termasuk kelebihan dan akhlak yang mulia yang digalakkan, ia bukanlah kewajipan yang menjadi haram jika tidak melakukannya. Cumanya menjadi hak pemerintah untuk melakukan penetapan harga apabila mereka melihat para peniaga berlebih-lebihan menaikkan harga dan memonopoli dan mendatangkan mudharat kepada pengguna. Jika perkara ini tidak berlaku, pemerintah tidak boleh melakukan penetapan harga barang.

Cetak  
Wallahu a'lam