Ungkapan seorang suami "Aku benci kamu" tidak termasuk lafaz jelas mahupun kinayah talak


Cetak  
Wallahu a'lam