SDI 1568: Iddah Wanita Dalam Nifas Kematian Suami

Soalan:

Suami meninggal dunia ketika isteri dalam nifas melahirkan anak. Berapa lama iddah isteri tersebut? Iddah kering nifas atau iddah kematian suami?

 

Jawapan:

Wanita yang kematian suami ketika dalam nifas bertukar kepada iddah kematian suami iaitulah selama empat bulan 10 hari. Allah SWT berfirman:

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا

Maksudnya: "Dan mereka yang meninggal dunia meninggalkan para isteri, hendaklah para isteri itu menunggu (beriddah) selama empat bulan 10 hari."  (al-Baqarah: 234)


Cetak  
Wallahu a'lam