SDI 1642: Anak-Anak Wajib Mengeluarkan Nafkah Untuk Ibu Yang Miskin

Soalan:

Seorang ibu yang ketiadaan suami dan miskin. Siapakah yang bertanggung jawab mengeluarkan nafkah untuknya?

Jawapan:

Wajib ke atas anak-anaknya lelaki dan perempuan, bujang atau sudah berkahwin mengeluarkan nafkah untuk si ibu tersebut. Wajib ke atas setiap anak-anak berdasarkan kemampuan masing-masing.


Cetak  
Wallahu a'lam