al-Ritl الرطل

al-Ritl pada istilah fuqaha ada dua: Ritl Dimasyqiy (رطل دمشقي) dan Ritl Baghdadiy (رطل بغدادي) yang dinamakan juga ‘Iraqiy (عراقي), yang kedua ini (Ritl Baghdadiy) adalah yang dimaksudkan di sisi fuqaha apabila diitlaqkan. Dengann Ritl Baghdadiy disempurnakan ketetapan hukum-hakam Syar’iyyah di sisi fuqaha.


Cetak