Makna Kalimah Hijjirah هجيراه

Kalimah هجيراه asalnya ialah هجيرى dibaca dengan baris kasrah huruf Ha dan tasydid bersama kasrah huruf Jim, manakala huruf Ra dibaris fathah yang selepasnya huruf Alif Maqsurah.

Maksudnya العادة والدأب والديدن.

Jika dikatakan: هجيرى فلان أن يفعل كذا lalu diletakkan dhomir di tempat فلان, maka jadilah هجيراه أن يفعل كذا iaitulah: "kebiasaan dan adatnya."


Cetak