al-Azhar الأظهر di Sisi al-Nawawi

al-Imam al-Nawawi RH di dalam kitabnya Minhaj al-Talibin apabila menggunakan perkataan al-Azhar الأظهر menunjukkan: 

1. Terdapat khilaf dalam persoalan ini.

2. Dalam perbezaan pandangan ini, ada yang rajih iaitulah pandangan yang dinyatakan. Manakala pandangan yang marjuh adalah pandangan yang bertentangan dengan yang al-Azhar ini. 

3. Perbezaan pandangan ini adalah perbezaan qauliy. Iaitulah dari pandangan al-Imam al-Syafi'ie sendiri bukan dari al-Awjuh الأوجه yang disebut oleh para Ashab. 

4. Zuhurnya pandangan yang bertentang dengan yang Azhar ini. Sekalipun yang muktamad di dalam fatwa dan hukum adalah yang Azhar. 

DI dalam Minhaj al-Talibin terdapat sebanyak 395 persoalan al-Azhar yang disebut oleh al-Imam al-Nawawi RH.  


Cetak