Makna al-Nikah

Al-Nikah (النكاح) pada bahasa bermaksud himpunan dan campuran. Boleh digunakan dengan maksud persetubuhan dan boleh juga bermaksud ‘Akad. Namun kebanyakan penggunaannya dimaksudkan kepada ‘Akad kerana lafaz ini tidak terdapat di dalam al-Quran melainkan dengan maksud ‘Akad.


Cetak