Makna al-Wadud, Wanita Yang Disuruh Dinikahi

al-Wadud الودود boleh diterjemahkan sebagai penyayang. Ia merujuk kepada المتحببة إلى زوجها المحبوبة بكثرة ما هي عليه من خصال الخير وحسن الخلق iaitulah wanita yang menjadikan suaminya sayang kepadanya dengan memperbanyakkan ciri-ciri kebaikan pada dirinya dan berakhlak baik


Cetak