al-Kisa-ie الْكِسَائِيُّ

al-Imam, Abu al-Hasan, 'Ali bin Hamzah bin 'Abd Allah bin Bahman bin Fairuz al-Asadiy أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ حَمْزَةَ ، بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، بْنِ بَهْمَنَ ، بْنِ فَيْرُوزَ الْأَسَدِيُّ. Diberi laqab sebagai al-Kisa-ie disebabkan kisa' (kain) yang dipakainya ketika berihram.  Meninggal dunia di kampung Aranbuyah أَرَنْبُويَةَ, Rayy, pada tahun 189H berdasarkan pandangan yang Asah menurut penilaian al-Imam al-Zahabi di dalam al-Siyar, ketika berumur 70 tahun. (Lihat Siyar A'lam al-Nubala)  


Cetak