Kitab al-Jami’ الجامع di Sisi Ulama Hadis

Kitab yang dinamakan sebagai al-Jami’ الجامع di sisi ulama hadis ialah kitab yang merangkumi lapan seni hadis iaitulah:

al-Siyar, al-Adab, al-Tafsir, al-‘Aqa-id, al-Fitan al-Ahkam, al-Asyrat dan al-Manaqib. (Lihat al-‘Urf al-Syazhi oleh Muhammad Anwar Syah dan muqaddimah Tuhfah al-Ahwazhi)


Cetak