al-Turuq الطرق

al-Turuq الطرق

Istilah yang disebut untuk menunjukkan perbezaan hikayat mazhab oleh para al-Ashab. Di kalangan mereka (al-Ashab) ada yang berkata: “Dalam perkara ini adalah dua qaul.” Sebahagian yang lain pula berkata: “(Perkara ini) tidak boleh, melainkan qaul yang satu atau wajah yang satu.” Atau sebahagian mereka berkata: “Dalam permasalahan ini ada perincian.” Atau sebahagian lain berkata: “Dalam masalah ini khilaf mutlaq.” atau seumpamanya yang menunjukkan ada perbezaan. (al-Madkhal Ila Mazhab al-Imam al-Syafi’ie oleh Dr. Akran Yusuf ‘Umar al-Qawasimi, 508, cetakan pertama 1423H/2003, Dar al-Nafa-is, Jordan)


Cetak