Kelebihan Anjing Atas Ramai Dari Kalangan Yang Memakai Pakaian

Muhammad bin Khalaf bin alMarzuban المرزبان bin Bassam, Abu Bakr alMihwali. Meninggal 309H, menulis kitab bertajuk:
فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب
Kelebihan anjing-anjing atas ramai dari kalangan yang memakai pakaian. Bagaimana jika beliau hidup di zaman kita sekarang? Agak-agaknya apakah tajuk kitab yang ditulisnya?
 

Cetak