Ukuran Mud (Cupak) Dalam KG

Terdapat empat pandangan fuqahaa’:

  • 7g atau digundarkan kepada ½kg 9g. Inilah pandangan ulama mazhab Syafie dan Hambali.
  • 5kg atau ½kg 6.5g. Inilah pandangan ulama mazhab Maliki.
  • 5g. Inilah pandangan ulama mazhab Abu Yusuf.
  • 1072g atau 1kg 72g. Inilah pandangan ulama mazhab Hanafi.

Cetak