Kadar Wasq الوسق

Ibn al-Munzir dan selainnya telah menukilkan ijmak ulama mengatakan satu wasq bersamaaan dengan 60 Sa' seperti yang terdapat di dalam al-Majmu' oleh al-Imam al-Nawawi (5/447), Maka Nisab untuk tanaman dan buah-buahan ialah 300 Sa' yang menyamai 50 kail Mesir (الكيل المصري). 

Kadar 5 Awsuq dalam KG ialah bersamaan 653KG.

(LIhat Dar al-Ifta' al-Misriyyah, fatwa bilangan: soalan: 121, 1/51, tarikh disiarkan 12/12/2017)


Cetak