al-Rasm الرسم atau Ukiran

            Pada bahasa, al-Rasm (الرسم) adalah bekas atau kesan sesuatu yang kadang-kala diukir menurut bentuk sesuatu. Kerana itu kayu cop yang diukir dinamakan al-Rawsam الروسم. Kata Ibn Sayyidih: al-Rawsam adalah al-Tobi’ الطابع, darinya kalimah المرسوم kerana dicop padanya dengan al-Khatim.

            al-Rasm pada penggunaan semasa merujuk kepada gambar مسطحة jika dibuat dengan tangan, kerana gambar fotografi tidak dinamakan rasm.[1]

--------------------------------------- 

[1] al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah 12/92-95 dengan olahan.


Cetak