al-Tazwiq التزويق al-Naqsh النقش al-Washy الوشي al-Raqm الرقم.

Keempat-empat kalimah ini hampir membawa maksud yang sama iaitulah mengindah dan mencantikkan sesuatu yang المسطح atau غير المسطح dengan ditambah bentuk-bentuk yang mencantikkannya, sama ada bentuk geometri, garisan-garis rapat, gambar-gambar atau selainnya. Di dalam Lisan al-‘Arab dinyatakan:

ثوب مُنَمْنَمٌ: أي موقوم موشَّى، وقال: النقش: النمنمة. فكل منها يكون بالصور أو بغيرها.[1]

------------------------------------------ 

[1] al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah 12/95


Cetak