Perbezaan Antara al-Timthal Dan al-Surah

PERBEZAAN ANTARA al-TIMTHAL التمثال DAN al-SURAH الصورة

al-Surah: ayat صورة الشيء kadang-kala merujuk kepada gambar itu sendiri. Kadang-kala pula merujuk kepada suatu lain yang mensifatkan bentuk sesuatu.

Manakala al-Timthal adalah gambaran yang mensifatkan suatu yang seumpamanya. [1]

------------------------- 

[1] al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah 12/92-95 dengan olahan.


Cetak