Sa'ied bin Jubair

سعيد بن جٌبير

Nama beliau Sa'ied bin Jubair al-Asadiy الأسدي. Seorang thiqah, thabt dan seorang faqih dari kalangan al-Fuqaha' al-Sab'ah Madinah. Namun riwayat beliau dari 'Aisyah, Abi Musa dan seumpama mereka berdua adalah mursal. Beliau mati dibunuh di hadapan al-Hajjaj bin yusuf al-Thaqafi  الحجاج بن يوسف الثقفي pada tahun 95H. Umur beliau ketika itu belum mencecah 50 tahun. (Lihat Taqrib al-Tahzib 1/292)


Cetak