Maksud Harta Zakat Batinah Dan Zahirah

Penamaan harta-harta zakat al-Batinah (الباطنة) dan al-Zahirah (الظاهرة) tidak disebut di dalam al-Quran dan al-Sunnah, tiada juga penamaan tersebut di zaman para sahabat RA. Ia digunakan oleh para fuqaha dalam penulisan mereka.

 al-Qadhi Abu Ya'la memberi takrifan dengan katanya: "Harta-harta zakat terdapar dua kumpulan: Zahirah dan Batinah. al-Zahirah adalah ما لا يمكن إخفاؤه: من الزروع، والثمار، والمواشي iaitulah apa-apa (harta) yang tidak mungkin disembunyikan terdiri dari harta tanaman, buah-buahan dan ternakan. Manakala al-Batinah pula ialah ما أمكن إخفاؤه: من الذهب، والفضة، وعُروض التجارة apa-apa  (harta) yang mungkin dapat disembunyikan terdiri dari emas, perak dan 'urudh perniagaan." (Lihat al-AHkam al-Sultaniyyah 115)


Cetak