SDI 0587: Mana Satu Betul ابن ماجة atau ابن ماجه?

Soalan: 
 
Ustaz, ulama hadis pemilik kitab Sunan. Bgimana ejaan namanya yg betul ابن ماجة atau ابن ماجه
 
Jawapan: 
 
Ejaan yang betul ialah ابن مَاجَهْ iaitulah dengan ه (bukan ta marbutah) ketika dibaca sukun atau dimatikan barisnya, ketika waqaf mahupun wasal. Sama juga dengan Ibn Mandah ابن منده.
 

Cetak