alFatawi atau alFatawa

alFatawi الفتاوي plural Futya فتيا. alFatawi الفتاوي dan alFutya الفتيا ini adalah lebih fasih pada lughah. Lebih zahir dan meluas digunakan pada lisan orang Arab dan mu'jam-mu'jam lughawi. Ini kerana asal Lamnya (Lam fi'ilnya) adalah Ya "ي".

Adapun Fatawa فتاوى dan Fatwa فتوى, sepertimana yang disebut hari ini adalah menyalahi asal dan menyalahi yang lebih fasih. Melainkan sebahagian mereka mengharuskannya bagi memberi keringanan, dan demikianlah (yakni boleh utk memberi keringanan).


Cetak