Gelaran Abu Hamid Di SIsi Ulama Mazhab Syafie

Abu Hamid di Sisi Ulama Mazhab alSyafi'ie

Ahmad bin Bisyr bin 'Amir alMarwurruzi, أحمد بن بشر بن عامر المروروذي meninggal dunia tahun 362H. Disebut alMarruzi المروذي bagi meringankan sebutan. alMarwurruzi adalah nisbah kepada kota Marwu alRuz مرو الروذ di Khurasan.

Antara tulisan alImam alMarruzi ialah alJami' fi alMazhab dan Syarh Mukhtasar alMuzani. Biasa digelar oleh ulama mazhab alSyafi'ie sebagai alQadhi Abu Hamid. Namun jika disebut alSyeikh Abu Hamid, ia merujuk kepada Ahmad bin Muhammad bin Ahmad alIsfarayini الإسفراييني yang meninggal pada 406H.

(Lihat alNawawi di dlm Tahzib alAsmaa wa alLughaat 2/211)


Cetak