Kita telah kebumikan ilmu Nahu dan Fiqh di Rai

alKisa-ie الكسائي, 'Ali bin Hamzah alNahwi. Meninggal dunia pada tahun 189H di bandar Ranbuyah رنبوية di Rai الري, Iran. Ketika alKisa-ie dan Muhammad bin alHasan alSyaibani, sahabat alImam Abu Hanifah meninggal dunia, kata Harun alRasyid:

دفنا النحو والفقه معا بالري

Maksudnya: "Kita telah kebumikan ilmu Nahu dan Fiqh bersama di Ray." (Lihat Ma'rifah alQurra' 1/107)


Cetak