Kitab alMinhaj Syarh Sahih Muslim alNawawi

alMinhaj Syarh Sahih Muslim oleh alImam alNawawi antara kitab-kitab terakhir tulisan beliau.

Kata al-Isnawi: “Kitab ini (Syarh Sahih Muslim) dari tulisan-tulisan terakhir beliau (al-Imam al-Nawawi), terkandung di dalamnya perkara-perkara yang berharga.”

Ia ditulis oleh al-Imam al-Nawawi selepas tahun 674H berdasarkan kenyataan beliau sendiri di dalam Syarh Sahih Muslim berkaitan permasalahan al-Ghanaim:

Maksudnya: “Sesungguhnya daku telah jelaskan perkara ini (alGhanaim) yang daku himpunkan di dalam bahagian al-Gana’im ketika ada keperluan menjelaskannya pada awal tahun 674H, wallahu a’lam.”


Cetak