Mil (الميل)  

Mil (الميل)

Dengan dibaris kasrah huruf mim, adalah kadar atau jarak penglihatan di bumi. Di sisi qudama’ ahli al-Hai-ah ia sejauh 3000 hasta. Di sisi ulama hadis ia sejauh 4000 hasta.

Kata al-Fayyumi: “Ia khilaf lafzi..”,

Di sisi fuqaha:

  1. Ulama Hanafi = 4000 hasta
  2. Ulama Maliki ada dua pandangan:

- 3500 hasta (Ibn ‘Abd al-Barr).

- 1000 depa, satu depa bersamaan dua hasta, menjadikan satu mil bersamaan 2000 hasta.

Kata al-Dusuqi: “Dan yang masyhur satu mil bersamaan 2000 hasta. dan yang sahih ialah 3500 hasta.”

3. Ulama Syafie = 4000 langkah.

4. Ulama Hambali = satu mil al-Hashimi = 6000 hasta tangan, satu hasta tangan bersamaan 12000 tapak kaki.

(Lihat al-Mausu‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah 38/325)


Cetak