Tama’ (الطَّمَعُ)

Tama’ (الطَّمَعُ): Keterikatan diri yang sangat kuat kepada sesuatu yang dikehendaki. Ia lebih kuat berbanding raja’ (الرَّجاء) atau harapan. Ini kerana tama’ tidak akan berlaku melainkan ketika memiliki keinginan dan kemahuan yang bersangatan. Maka jika keinginan itu kuat, maka ia dinamakan tama’, jika lemah ia dinamakan raghbah (رَغْبَةً) dan raja’ (الرَّجاء) –Lihat al-Bahr al-Muhith oleh Abi Hayyan W745H -


Cetak