Talqib Pertama Yang Diberikan Kepada al-Isfarayini

Talqib (meletakkan gelaran laqab) dengan disandarkan kepada agama (الدين) seperti Syihab al-Din (شهاب الدين), 'Imad al-Din (عماد الدين) dan seumpamanya, mula berlaku pada awal kerajaan Turki di Baghdad. Ibn Taghri Bardi (ابن تغري بردي) menyatakan, Abu Ishak, Ibrahim bin Muhammad al-Isfarayini (أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد الإسفراييني) wafat pada 428H adalah orang pertama dari kalangan fuqaha yang diberi gelaran laqab dengan sandaran kepada al-Din atau agama iaitulah Rukn al-Din (ركن الدين).


Cetak