Nilai 1 Dinar Islami

Kata alSyeikh 'Ali alTantawi RH di dalam kitabnya Baghdad Zikrayat wa Masyahadat:

"Para ahli sejarah telah menyebut bahawa satu dinar Islami (mata wang emas kerajaan Islam) dahulunya, boleh membeli 19 ekor biri-biri dan boleh membeli 1200 Ritl tamar. Upah seorang pekerja dalam tempoh enam bulan ialah sebanyak satu dinar."


Cetak