SDI 0362: Darjat Hadis Tuntut Ilmu Hingga Liang Lahad

Soalan: 

Assalamualaikum ustaz,

"Tuntutlah ilmu dari buaian hingga ke liang lahad"
اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد
"Seek knowledge from cradle (birth) to grave (death)."

Apa status 'hadis' ni?

Jawapan:

Tidak Sahih Sanadnya. Namun maksudnya benar. Atau boleh dikatakan juga sebagai ia tidak sahih untuk dinisbahkan kepada perkataan Nabi. Namun maksud perkataan itu benar.


Cetak  
Wallahu a'lam