Air & Garam Sebagai Rawatan Disengat Kalajengking

Kata 'Aisyah RA:

لدغتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عقربٌ وَهوَ في الصَّلاةِ فقالَ لعنَ اللَّهُ العقربَ ما تدعُ المصلِّيَ وغيرَ المصلِّي اقتلوها في الحلِّ والحرمِ

Maksudnya: "Nabi SAW pernah disengat kala jengking ketika baginda menunaikan solat. Baginda bersabda: "Allah melaknat kala jengking, dia tidak pedulikan orang yang sedang solat dan selainnya. Bunuhlah ia sama ada di tanah halal atau tanah haram." (HR Ibn Majah. Di nilai sahih oleh alAlbani di dalam Sahih Ibn Majah)

Dalam riwayat lain oleh Ibn Abi Syaibah di dalam Musannafnya daripada 'Ali yang berkata:

Maksudnya: "Ketikamana Rasulullah SAW menunaikan solat pada suatu malam, apabila baginda meletakkan tangan ke bumi, tiba-tiba seekor kala jengking menyengat baginda, maka baginda membunuh kala jengking tersebut dengan selipar baginda. Apabila selesai solat baginda bersabda: "Allah melaknat kala jengking ini, tidak dia pedulikan seorang yang sedang solat atau tidak, seorang nabi atau bukan melainkan disengatnya. Kemudian baginda meminta dibawakan garam dan air, baginda meletakkannya di dalam satu bekas kemudian baginda curahkan ke atas jari yang disengat, baginda menyapunya dan memohon perlindungan kepada Allah dengan membaca dua surah mu'awwizah (alFalaq dan alNas)


Cetak  
Wallahu a'lam