Seperti bunyi dengungan lebah

Daripada ‘Abd al-Rahman bin ‘Abd al-Qari’ عبد القارئ katanya: “Aku telah mendengar ‘Umar bin al-Khattab berkata:

Terjemahannya lebih kurang: “Dahulunya Rasulullah SAW apabila wahyu turun kepada baginda, didengari di sisi baginda (‘Umar yang berada amat dekat dengan baginda) bunyi perlahan seperti bunyi dengungan lebah.”

Di dalam hadis Abi Bakr:

Terjemahannya lebih kurang: “Didengari berhampiran wajah baginda seperti bunyi perlahan dengungan lebah.” Kata Ahmad Syakir di dalam syarahnya kepada al-Musnad 1/255: "Isnadnya Sahih." 

al-Syeikh Dr. Abd al-Karim al-Khudair hfz menyatakan Iman 'Umar bin al-Khattab yang kuat menjadikan beliau dapat mendengar suara tersebut ketika beliau berada berhampiran dengan Nabi SAW ketika wahyu turun kepada baginda. 


Cetak  
Wallahu a'lam