SDI 0807: Gemuk Itu Salah?

 
Soalan: 
Betul ke status sahih hadis ni ?
Jawapan:
Hadis yang dimaksudkan tidak mencela semata-mata gemuk. Sebaliknya mencela beberapa sifat yang disebut di permulaan hadis seperti memberi penyaksian sekalipun tidak diminta, khianat, tidak amanah dan tak tunai nazar. Selai itu ada lafaz hadis yang boleh difahami Nabi SAW berisi di hujung usia. Antaranya hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis tersebut Nabi SAW tak bagi para sahabat mendahului baginda untuk rukuk, sujud dan lain-lain dalam pergerakan solat. Setelah itu nabi bersabda:
 
إني قد بدنت
 
Maksudnya: "Sesungguhnya aku telah tua/gemuk."
Kalimah بدنت boleh membawa dua maksud:
 
1. Jika dibaca dengan tasydid huruf "dal" بَدَّنْتُ ia membawa maksud telah tua.
2. Jika dibaca tanpa tasydid huruf "dal" بَدُنْتُ ia membawa maksud gemuk atau berisi.
 
Bukti dari hadis-hadis lainpun ada. Antaranya hadisul Ifk. Di mana 'Aisyah RA ketika mengisahkan semula kisah tersebut menyatakan orang perempuan ketika itu kurus dan ringan. Mafhum mukhalafah dari perkataan 'aisyah dapat difahami orang perempuan kemudian agak berisi atau gemuk.
 
Pandangan saya jika poster itu boleh menimbulkan salah faham maka tak perlu disebarkan. Bimbang akan menimbulkan buruk sangka kepada orang gemuk atau setidak-tidaknya orang akan salah faham kepada orang gemuk, dengan menganggap orang gemuk itu tak bagus agama dan cacat imannya.

Cetak  
Wallahu a'lam