SDI 0778: Amalan Baca Surah alWaqi'ah Tiga Kali Tidak Sahih

Soalan:
 
Jawapan:
 
Tidak Sahih. Demikian juga hadis yang dinyatakan di dalam tulisan tersebut juga tidak sahih, iaitulah:
 
من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة
 
Maksudnya: "sesiapa yang membaca surah alWaqi'ah pada setiap malam, dia tidak akan ditimpa kefaqiran." Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Sunniy di dalam 'Amal alYaum wa alLailah (674). Lihat alSilsilah alDhoiefah (289).
 

Cetak  
Wallahu a'lam