Mustalahat alImam alTirmizi RH (3)

 

Mustalahat Susulan Bagi Sahih:

Mustalahat2 yg masuk di bawah makna hadis sahih atau hadis2 yg menyusul bagi mustalah sahih di sisi alImam alTirmizi amat banyak, antaranya:

- telah sahih dr Nabi SAW pd bab ini selain dr satu hadis صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب غير حديث
- juga perkataan beliau: "telah sahih hadis fulan pd bab ini صح حديث فلان في هذا الباب
- dan yg sahih hadis fulan الصحيح حديث فلان
- dan hadis ini sahih pd jalan2ny a الحديث صحيح في طرقه.
- isnadnya (hadis ini) sahih إسناده صحيح.
- sahih gharib صحيح غريب
- sahih gharib dr hadis fulan صحيح غريب من حديث فلان
- sahih gharib tidak kami ketahuinya melainkan dr hadis fulan صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث فلان.
- sahih gharib tidak kami ketahuinya dr hadis fulan melainkan dr wajah ini صحيح غريب لا نعرفه من حديث فلان إلا من هذا الوجه, dan;
- sahih gharib dr wajah ini صحيح غريب من هذا الوجه

Melalui perbandingan antara hadis yg diriwayatkan oleh alTirmizi di bawah mustalah Sahih, dgn hadis2 yg diriwayatkan oleh alImam alBukhari dan Muslim, kita mendapati terdapat 55 buah hadis. Adapun hadis2 yg dihukum sbg hadis Sahih Gharib oleh alTirmizi iaitulah sebanyak 18 hadis, sebanyak 7 drnya diriwayatkan oleh alBukhari dan Muslim.

WA


Cetak  
Wallahu a'lam