Salah faham terhadap perkataan 'Aisyah yang memaksudkan Nabi SAW tidak kekal mengadap kiblat


Cetak  
Wallahu a'lam