SDI 0509: Darjat Hadis Jibril Turun Ke Bumi Slps Wafat Nabi Untuk Mengangkat 10 Perkara

Soalan:
Ustaz, mohon darjat hadis ini:

Sewaktu baginda Rasulullah saw gering...terlontar satu soalan pada Jibril a.s
"Wahai Jibril as ...Adakah kau akan turun ke bumi setelah aku tiada?"
"Masih lagi Ya Rasulullah...ku turun ke bumi untuk mengambil 10 Mutiara hidup peninggalan mu..
..
Lalu Baginda s.a.w. bertanya kembali; “Mutiara apakah yang kau akan ambil ?

Jibril a.s. menjawab:

(الأَوَّلُ) أَرْفَعُ البَرَكَةَ مِنَ الأَرْضِا”

Mutiara Pertama yang akan ku ambil dari muka bumi ini adalah barakah

Mutiara Kedua yang akan ku ambil dari bumi adalah rasa cinta dari hati manusia :

( وَالثََّانىِ) أَرْفَعُ المَحَبَّةَ مِنْ قُلُوْبِ الخَلْقِ

Mutiara Ketiga yang akan ku ambil dari bumi ini adalah rasa kasih sayang diantara keluarga :

(وَالثََّالِثُ) أَرْفَعُ الشُّفْقَةَ مِنْ قُلُوْبِ الأَقاَرِبِ

[ ya'ani rasa kasih sayang antara keluarga semakin menipis. ]

Mutiara ke Empat yang akan diambil oleh Jibril dari bumi ini adalah keadilan di hati pemimpin :

(وَالرَّابِعُ) أَرْفَعُ العَدْلَ مِنَ الأُمَراَءِ

Mutiara Kelima yang akan ku ambil dari bumi ini adalah :

(وَالخاَمِسُ) أَرْفَعُ الحَياَءَ مِنَ النِّساَءِ

rasa malu dari wanita-wanita

Mutiara Ke Enam yang akan ku ambil dari bumi adalah :

(وَالسَّادِسُ) أَرْفَعُ الصَّبْرَ مِنَ الفُقَراَءِ

rasa sabar orang-orang fakir

Mutiara Ketujuh yang akan ku ambil dari bumi adalah :

(وَالسَّابِعُ) أَرْفَعُ الوَرَعَ وَالزُهْدَ مِنَ اْلعُلَماَءِ

ya'ani wara' dan zuhud dari para ulama.
[ Wara' adalah cukup berhati-hati menjaga diri dari yang sayauhbat dan yang haram, sedangkan zuhud itu tidak mementingkan harta-dunia, kedua-duanya merupakan ciri seorang ulama. Jika wara' dan zuhud telah hilang dari ulama maka nilai jati dirinya terjejas.

Mutiara Kelapan yang akan ku ambil dari bumi adalah;

(وَالثََّامِنُ) أَرْفَعُ السَّخاَءَ مِنَ الأَغْنِياَءِ

dermawannya orang kaya.

Mutiara Kesembilan yang akan ku ambil dari bumi adalah;

(وَالتَّاسِعُ) أَرْفَعُ القُرْآنَ

mengangkat al-Qur’an.
[ ya'ani menghilangkan ruh al-Qur’an itu sendiri sebagai panduan dalam kehidupan.]

Dan yang terakhir, mutiara yang akan ku ambil dari bumi adalah iman.

(العاَشِرُ) أَرْفَعُ الإِيْماَنَ

[ Ini adalah mutiara paling berharga diantara sembilan mutiara lainnya.]

wAllahuaklam

:books: Kitab Nur al-Abshar, karya asaya-Sayaabalanji.

Jawapan:

Ia bukan hadis nabi. Tiada diriwayatkan di dalam mana-mana kitab hadis. Bahkan ia tiada asal-usulnya. Sehinggakan dalam kitab-kitab yang menghimpunkan hadis-hadis palsu juga tiada hadis ini.

Selain itu, riwayat ini juga bertentangan dengan hadis Sahih yang menyatakan perkara awal yang akan diangkat dari umat Nabi SAW ialah Khusu' dan Amanah, bukan keberkatan. Ia berdasarkan riwayat daripada Syaddad bin Aus RA, Rasulullah SAW bersabda:

أَوَّلُ مَا يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ الْخُشُوع

Maksudanya; "perkara awal yang akan diangkat dari manusia ialah alKhusu'." (Riwayat alTabarani di dalam alMu'jam alKabir 7/295 dan dinilai Sahih oleh alAlbani di dalam Sahih alJami')

Riwayat dari 'Umar bin alKhattab RA pula menyatakan baginda bersabda:

أَوَّلُ مَا يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ الْأَمَانَةُ , وَآخِرُ مَا يَبْقَى الصَّلَاةُ , وَرُبَّ مُصَلٍّ , لَا خَيْرَ فِيه

Maksudanya: "Perkara awal yang diangkat dari manusia ialah amanah. Dan yang terakhir kekal ialah Solah. Dan barangkali sahaja seorang yang menunaikan solah, namun tiada kebaikan pada orang itu." (Riwayat alTobarani di dalam alMu'jam alSoghir 1/238. Dalam sanad hadis ini ada Hakim bin Nafi'. Abu Zur'ah menilainya sebagai Dhoief. Namun Ibn Ma'ien berkata tentangnya: "tiada masalah dengannya." Selain itu terdapat beberapa athar yang sahih dari para sahabat tentang perkara ini seperti Abdullah bin Mas'ud di dalam alMustadariak alHakim dan selainnya.)


Cetak  
Wallahu a'lam