SDI 0081: Hukum Melakonkan Watak Nabi saw

Wednesday, November 19, 2008


Soalan: 

Apakah HUKUM melakonkan watak nabi. ? Adakah nas yang tidak mengharamkannya...

Jawapan:

Tidak boleh melakonkan watak Nabi kerana keburukannya lebih banyak dari kebaikan (itupun jika ada kebaikan?). Nanti akan ada orang yang beranggapan perlakonan itu adalah sama seperti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW.

Perkara melakonkan watak Nabi SAW dalam bentuk yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah mustahil. Perbuatan ini seolah-olah pembohongan ke atas diri Nabi SAW yang mulia.

Perkataan, perbuatan dan pengakuan Nabi SAW ada nilai agama padanya. Maka perbuatan melakonkan watak baginda SAW seolah-olah mendakwa demikianlah cara buat Nabi SAW. Ini sudah tentu dilarang.

Cetak  
Wallahu a'lam