SDI 1644: Maksud Hadis: "puasa enam hari dari Syawal."

Soalan:

Ustaz benarkah ada yang kata puasa enam Syawal boleh juga ditunaikan di luar bulan Syawal?

Jawapan:

Sememangnya ada ulama yang memahami sebegitu. Al-'Allamah Ahmad Jabran dalam al-Nafahat al-Makkiyyah 1/471 menyatakan, sebahagian ulama mazhab Maliki berpandangan hadis Nabi SAW:

من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، كان كصيام الدهر

Di mana huruf من dari من شوال adalah من bagi menunjukkan ابتداء الغاية الزمانية (waktu bermula). Berdasarkan pemahaman ini, terjemahan bagi hadis ini ialah:

"Siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian menuruti puasa Ramadan itu dengan puasa enam hari bermula dari Syawal, maka dia seperti puasa setahun."

Ini bermakna, sesiapa memulakan puasa enam dalam bulan Syawal sehari, kemudian menyempurnakan baki lima hari dalam bulan lain, dia memperolehi kelebihan yang disebut dalam hadis.

Namun من bagi tujuan ابتداء الغاية الزمانية (menunjukkan waktu bermula) jarang digunakan dalam bahasa 'Arab. Ini berdasarkan perkataan al-Imam Ibn Malik dalam al-Khulasah:

بعض وبين وابتدئ في الأمكنة ... بمن، وقد تأتي لبدء الأزمنة

Maksudnya: "Jadikan sebahagian, penjelasan hal, permulaan tempat (tempat bermula) dengan من, kadang-kala من digunakan bagi menunjukkan permulaan yang berkaitan masa (waktu bermula) ."

Oleh itu, memberikan fungsi من dalam hadis ini sebagai من بيانية atau للتبعيض adalah lebih bertepatan dengan kebiasaan penggunaannya.

Berdasarkan pandangan ini, maka jadilah terjemahan hadis ini adalah:

"Sesiapa yang berpuasa Ramadan, kemudian menuruti puasa Ramadan itu dengan puasa enam hari (yang terikat) dengan bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun."

Ini bermakna ungkapan Nabi SAW من شوال adalah bertujuan mengikat puasa tersebut hendaklah dilakukan dalam bulan Syawal bagi memperolehi kelebihan puasa seperti setahun. Inilah pemahaman majoriti ulama.  


Cetak  
Wallahu a'lam