Kita Tidak Tanya Hukum Untuk Orang Lain Yang Susah, Tapi Hendaklah Berfikir Bagaimana Membantu


Cetak  
Wallahu a'lam