Hukum Makan Daging Kuda

Saturday, June 27, 2009 


al-Syeikh 'Athiah Saqr - Ketua Badan Fatwa al-Azhar yang lalu - berkata:

أكل لحم الخيل حلال لحديث البخاري ومسلم عن جابر قال :"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأرخص في الخيل" ، ووردت عدة أحاديث صحيحة تدل على أن الصحابة كانوا يأكلون لحوم الخيل ، منها حديث أسماء بنت أبى بكر رضي الله عنهما، في البخاري ومسلم ، قالت : نحرنا فرسا على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فأكلناها . وفى رواية : ونحن بالمدينة

Maksudnya: "Halal memakan daging kuda berdasarkan hadith yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim daripada Jabir bin Abdillah yang berkata: "Pada hari Khaibar, Rasulullah SAW melarang kami dari memakan daging kaldai kampung (donkey), dan meringankan (mengharuskan) memakan daging kuda." Selain itu terdapat beberapa hadith sahih yang lain menunjukkan para sahabat pernah memakan daging kuda, antaranya hadith yang diriwayatkan daripada Asma' binti Abu Bakr r.'anha oleh al-Bukhari dan Muslim, katanya: "Kami menyembelih dan memakan daging kuda di zaman Rasulullah SAW" di dalam riwayat yang lain disebut: "(ketika itu) kami di Madinah."

Berdasarkan hadith ini, beberapa ulama menghalalkan daging kuda, mereka terdiri daripada Syuraih al-Qadhi, al-Hasan al-Basri, 'Ato, Said bin Jubair, al-Laith bin Saad, Sufyan al-Thauriy, Abu Yusuf, Muhammad bin al-Hasan, Abu Thur dan lain-lainnya.

Namun terdapat segelintir ulama yang menganggap makruh memakan daging kuda, mereka ialah Imam Abu Hanifah, Imam al-Auza'ie, Imam Malik dan selainnya. Dalil mereka ialah hadith yang diriwayatkan oleh Abu Daud, al-Nasaie, Ibnu Majah yang menyatakan Nabi SAW pernah melarang memakan daging kuda, Baghal (kacukan kudan dan kaldai) dan keldai, kerana firman Allah S.W.T.:
وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً

Maksudnya: "Dan kuda, baghal, dan kaldai itu agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan..." (al-Nahl: 8)

Namun al-Imam al-Syafie dan ulama lain yang bersependapat dengannya berpendapat, ayat al-Quran ini bukan membicarakan tentang pengharaman dan penghalalan, sebaliknya Allah SWT hendak memperkenalkan kepada hamba-hambaNya nikmat-nikmat yang dikurniakan-Nya kepada mereka. Di samping itu Allah SWT mahu memperingatkan mereka akan kesempurnaan kehendak dan kebijaksanaan-Nya.

Manakala hadith yang dijadikan sandaran oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan ulama yang bersependapat dengan mereka adalah hadith-hadith yang tidak sahih. Imam Ahmad berkata:

ليس له إسناد جيد وفيه رجلان لا يعرفان ، ولا ندع الأحاديث الصحيحة لهذا الحديث

Maksudnya: "Tidak ada bagi hadith ini (larangan memakan daging kuda) sanad yang baik, padanya juga ada dua perawi yang tidak dikenali, lalu kita tidak boleh meninggalkan hadith-hadith yang sahih kerana ada hadith ini (yang tidak sahih)."

Kesimpulan: HALAL memakan daging kuda, dan inilah pandangan kebanyakan mazhab.

Cetak  
Wallahu a'lam