SDI 1497: Hukum Tentang Simpan Emas Berbentuk Makhluk Bernyawa, Dalam Emas Mulia Dan Berubat Dengan Emas


Cetak  
Wallahu a'lam