SDI 1507: Hukum Guna Lipstick Ketika Berpuasa

Soalan:

Apakah hukum gunakan lipstick ketika berpuasa?

Jawapan:

Tidak batal puasa menggunakan lipstick.

Ia bukan makanan dan minuman, tidak juga ia berada pada hukum makan dan minum. Jika tertelan, ia termasuk dalam perkara yang diberi kemaafan sepertimana dimaafkan menelan baki lebihan berkumur. Cuma ada ulama yang minta berhati-hati dari sengaja menelannya.

(Lihat Majmu' alFatawa Ibn 'Uthaimin 19/224 dan Majmu' alFatawa Ibn Baz 15/260)


Cetak  
Wallahu a'lam