Anas bin Malik RA (2): Kisah perkahwinan ibunya, Ummu Sulaim dengan Abu Talhah RA


Cetak  
Wallahu a'lam