Sumayyah binti Khubbath

سمية بنت خُبّاط Sumayyah binti Khubbath, ada yang berpandangan beliau binti Khuyyath خياط. Halif bani Makhzum بني مخزوم, Ibu kepada 'Ammar bin Yasir RA. Beliau dari kalangan mereka yang terawal memeluk Islam. Kata Mujahid: 

أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وبلال، وخباب، وصهيب، وعمّار، وأمه سمية

maksudnya: "yang terawal menzahirkan Islam tujuh orang: Rasulullah SAW, Abu Bakr, Bilal, Khabbab, Suhaib, 'Ammar dan ibunya Sumayyah." 

Sebelum zahirnya Islam, Yasir bin 'Amir ياسر بن عامر (suami Sumayyah) datang ke Mekah dari Yaman dan menetap di sana. Beliau mendapat jaminan keselamatan dari Abu Huzaifah bin al-Mughirah. Setelah itu Abu Huzaifah mengahwinkan Yasir dengan Sumayyah yang ketika itu hamba keepadanya. Setelah Sumayyah melahirkan anak Yasir, Abu Huzaifah memerdekakan beliau. Apabila datang dakwah Nabi SAW, Yasir, 'Ammar dan Sumayyah memeluk Islam setersnya menyebabkan Bani Makhzum marah. 

Sumayyah adalah orang pertama mati syahid di dalam Islam. Kata Ibn Hajar: 

أخرج ابن سعد بسند صحيح عن مجاهد قال: أول شهيد في الإسلام سمية والدة عمار بن ياسر

maksudnya: "Ibn Sa'ad meriwayatkan dengan sanad yang sahih daripada Mujahid yang berkata: "orang terawal syahid di dalam Islam adalah Sumayyah, ibu kepada 'Ammar bin Yasir."  Ibn Kathir di dalam al-Bidayah wa al-Nihayah berkata: 

قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال: أول شهيد كان في الإسلام استُشْهِد أم عمار، طعنها أبو جهل بحربة في قُبُلِهَا

maksudnya: "Kata Imam Ahmad: Menceritakan kepada kami Waki' daripada Sufyan daripada Mansur daripada Mujahid yang berkata: "Orang yang terawal syahid di dalam Islam adalah ibu 'Ammar. Abu Jahal telah menikamnya dengan tombak pada bahagian qubulnya (kemaluan hadapan)." 

Kata Ibn Hisham di dalam al-Sirah al-Nabawiyyah: "Kata Ibn Ishak: "Dahulunya Bani Makhzum membawa keluar 'Ammar bin Yasir, bapa dan ibunya - ketika telahpun memeluk Islam - apabila matahari mula membakar untuk mengazab mereka dengan kepanasan matahari Mekah. Rasulullah SAW melintasi berhampiran mereka, baginda bersabda: صبراً آل ياسر، فإنَّ موعدَكم الجنة "Bersabarlah keluarga Yasir, sesungguhnya tempat yang dijanjikan untuk kamu semua adalah syurga." 

Sumayyah terikat ketika itu telahpun berusia, namun beliau telah memberikan contoh kecekalan yang luar biasa di hadapan Abu Jahal yang menyeksanya. Sumayyah membalas seksaan Abu Jahal terhadapnya dengan pendirian yang tegas dan tidak berbelah bagi, menyebabkan Abu Jahal marah dan menikamkan tombah ke bahagian kemaluan hadapan beliau. Beliau gugur syahid di bunuh oleh Abu Jahal di hadapan suaminya Yasir dan anaknya 'Ammar. 

Dallam peperangan Badar, Abu Jahal terbunuh hina. Ibn Hajar di dalam al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah berkata: "Ibn Sa'ad meriwayatkan dengan sanad yang sahih daripada Mujahid yang berkata: "Orang pertama yang syahid di dalam Islam ialah Sumayyah, ibu kepada 'Ammar bin Yasir. Ketika itu beliau seorang wanita yang telah tua dan lemah. Apabila Abu Jahal terbunuh hina dalam peperangan Badar, Nabi SAW berkata kepada 'Ammar:  قتل اللَّه قاتل أمّك "Allah telah membunuh pembunuh ibumu."

 


Cetak  
Wallahu a'lam