Yang paling faqih dalam kalangan sahabat Muhammad ialah Abu 'Abdillah AL-SYAFI'IE

Kata alHafidz alZahabi:

Penduduk Kufah yg paling faqih ialah 'Ali dan Ibn Mas'ud.
Yg paling faqih dlm kalangan sahabat mereka berdua ialah 'Alqamah.
Yg paling faqih dlm kalangan sahabat 'Alqamah ialah Ibrahim.
Yg paling faqih dlm kalangan sahabat Ibrahim ialah Hammad.
Yg paling faqih dlm kalangan sahabat Hammad ialah Abu Hanifah.
Yg paling faqih dlm kalangan sahabat Abu Hanifah ialah Abu Yusuf. Sahabat Abu Yusuf pula bertebaran ke pelusuk dunia. Dan yg paling faqih ialah Muhammad.
Yg paling faqih dlm kalangan sahabat Muhammad ialah Abu 'Abdillah AL-SYAFI'IE.

-Siyar A'lam alNubala' 5/263-


Cetak  
Wallahu a'lam