Zaid bin Abduk Malik (Khalifah Umawi ke-8)

Zaid bin Abduk Malik (Khalifah Umawi ke-8) hadir ke pengajian Imam Makhul. Ketika org ramai mahu memberi tempat kepadanya, kata Makhul:
"Tinggalkan dia, biar dia duduk di tempat yang boleh dia belajar tawadhu'." (Siyar A'lam alNubalaa' oleh alZahabi)
 

Cetak  
Wallahu a'lam