Umar bin alKhattab RA Dikurniakan Ilham Yg Tepat

Imam Malik meriwayatkan di dlm kitab Muwatthanya:

Daripa Yahya bin Sa'ied, bahawasanya 'Umar bin alKhattab RA pernah bertanya kpd seorg lelaki: "Apa namamu?" Jawab lelaki tersebut: "namaku Jamrah (potongan sesuatu yang terbakar)." Tanya 'Umar lagi: "anak siapa?" Jawab lelaki itu: "anak Syihab (nyalaan api)." Tanya 'Umar lagi: "dari mana?" Jawab lelaku itu: "dari alHuraqah (nama satu Kabilah yg bermaksud bekas terbakar)." Tanya 'Umar lagi: "Di mana tempat tinggalmu?" Jawab lelaki itu: "di Harrah alNar (kepanasan api)" Tanya 'Umar lagi: "di mana tempat itu?" Jawab lelaki itu: "di Zat Lazha (yang memiliki api yg bergejolak)." Lalu 'Umar berkata: "Pergi dapatkan keluarga mu segera, sesungguhnya mereka ditimpa kebakaran sekarang ini." Kata Yahya bin Sa'ied: "dan sesungguhnya benar seperti apa yang dikatakan oleh 'Umar bin alKhattab RA."


Cetak  
Wallahu a'lam